...วัยกลางคน... https://yerunsiri.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=15 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งคุยกันก่อนครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=15 Mon, 09 Jan 2012 9:13:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=14 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[บาดเจ็บที่ไขสันหลัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=14 Mon, 09 Jan 2012 11:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=13 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[การขับถ่ายปัสสาวะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=13 Mon, 09 Jan 2012 9:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=12 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[การขับถ่ายอุจจาระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=12 Mon, 09 Jan 2012 9:09:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=11 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[แผลกดทับ Bed Sore]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=11 Mon, 09 Jan 2012 9:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=10 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบทางเดินหายใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=10 Mon, 09 Jan 2012 9:05:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=07-03-2013&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=07-03-2013&group=5&gblog=3 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[---- ความรู้พื้นฐานสำหรับ "ยางรถยนต์" ----]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=07-03-2013&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=07-03-2013&group=5&gblog=3 Thu, 07 Mar 2013 18:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=12-05-2013&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=12-05-2013&group=5&gblog=2 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[=== [ ความรู้ ] เกี่ยวกับ "รถมือสอง" ===]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=12-05-2013&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=12-05-2013&group=5&gblog=2 Sun, 12 May 2013 18:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=06-06-2013&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=06-06-2013&group=5&gblog=1 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[=== [ความรู้] ข้อมูล ท่องเที่ยวเกาหลี ===]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=06-06-2013&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=06-06-2013&group=5&gblog=1 Thu, 06 Jun 2013 18:04:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=9 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[สมรรถภาพทางเพศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=9 Mon, 09 Jan 2012 9:03:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=8 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=8 Mon, 09 Jan 2012 9:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=7 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวด บรรเทา ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=7 Mon, 09 Jan 2012 8:58:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=6 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[Wheelchair]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=6 Mon, 09 Jan 2012 8:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=5 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[กายภาพบำบัด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=5 Mon, 09 Jan 2012 8:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=4 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมบำบัด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=4 Mon, 09 Jan 2012 8:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=3 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรับสภาพจิตใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=09-01-2012&group=4&gblog=3 Mon, 09 Jan 2012 8:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=23-11-2014&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=23-11-2014&group=3&gblog=9 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[13 ปี ที่ ไม่ได้ เดิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=23-11-2014&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=23-11-2014&group=3&gblog=9 Sun, 23 Nov 2014 19:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=16-05-2011&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=16-05-2011&group=3&gblog=8 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[9 ปี 6 เดือน ที่เดินไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=16-05-2011&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=16-05-2011&group=3&gblog=8 Mon, 16 May 2011 20:31:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=20-07-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=20-07-2009&group=3&gblog=7 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[7ปี 7เดือน ที่เดินไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=20-07-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=20-07-2009&group=3&gblog=7 Mon, 20 Jul 2009 19:21:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=14-06-2009&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=14-06-2009&group=3&gblog=6 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเลือดในสมองตีบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=14-06-2009&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=14-06-2009&group=3&gblog=6 Sun, 14 Jun 2009 16:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=13-10-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=13-10-2008&group=3&gblog=5 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[อุดมการณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=13-10-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=13-10-2008&group=3&gblog=5 Mon, 13 Oct 2008 9:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=26-03-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=26-03-2008&group=3&gblog=4 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าผ่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=26-03-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=26-03-2008&group=3&gblog=4 Wed, 26 Mar 2008 17:50:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=24-02-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=24-02-2008&group=3&gblog=1 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปถ่าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=24-02-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=24-02-2008&group=3&gblog=1 Sun, 24 Feb 2008 18:48:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=26-03-2006&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=26-03-2006&group=1&gblog=2 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงทำ...ที่ไม่เคยลืม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=26-03-2006&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=26-03-2006&group=1&gblog=2 Sun, 26 Mar 2006 11:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=25-03-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=25-03-2006&group=1&gblog=1 https://yerunsiri.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญมารู้จักกันก่อนครับ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=25-03-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yerunsiri&month=25-03-2006&group=1&gblog=1 Sat, 25 Mar 2006 11:33:08 +0700